Coöperatie Dahliakwekers Gallery ua

Introductie Onze Collecties Contact Updates Site Veredelaar

Introductie

De Co÷peratie

 

De co÷peratie is opgericht in 1996 en wordt gevormd door 6 dahliakweekbedrijven die een gedeelte van hun teeltcapaciteit invullen met het vermeerderen en telen van kwekersrechtelijk beschermde cultivars. De coöperatie heeft een licentie om deze rassen te vermeerderen, kweken en verhandelen.

De knollen van deze rassen zijn bestemd voor:

  • de droogverkoop naar de consument 

  • als uitgangsmateriaal voor de potplantenproductie

  • als uitgangsmateriaal voor de productie van snijbloemen onder glas of in buitencultuur


 

Doelstelling

 

Door een hoge mate van klantgerichtheid,wat zich uit door het leveren van een kwaliteitsproduct met hoge gebruikswaarde en een goede service, wil de co÷peratie uitgroeien tot een begrip in de markt.

Profilering, schaalvergroting, uitwisseling van kennis en collectief investeren in innovatie dragen bij tot een meer rendabele teelt.

Vermarkting

 

Het gebruik van merknamen en een actief promotiebeleid maakt onze producten herkenbaar tussen het overige  aanbod. Door samenwerking met exportbedrijven en de eindafnemers wordt een productiebeleid vastgesteld dat is afgesteld op de vraag vanuit de markt. Informatie uit de markt vormt de basis voor de veredeling en ontwikkeling van nieuwe rassen.

Promotie

 

De co÷peratie voert een actief promotiebeleid. Bij de gespecialiseerde vakfotografie zijn van alle rassen  foto's en dia's beschikbaar. Daarnaast zijn er folders beschikbaar om de series en nieuwe introducties te presenteren en de verkoop te ondersteunen. Voor de potplantenproductie zijn van de Gallery-rassen steeketiketten verkrijgbaar. 

Onze Producten

 

De rassen die de co÷peratie produceert zijn ondergebracht in collecties.

Elk van deze collecties is bedoeld voor een speciale toepassing. De rassen binnen een collectie hebben overeenkomstige eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

Veel rassen worden vermeerderd via weefselkweek. Hierdoor zijn de partijen meer homogeen  en langer vrij van virus en andere aandoeningen. Teelt vanuit schoon uitgangsmateriaal is ook de basis voor  exportmogelijkheden naar landen met hoge phytosanitaire eisen. In verband met de recente ontwikkelingen op gebied van quarantainevrije export naar Japan heeft de co÷peratie besloten ook voor deze markt te gaan produceren.

Een uitgebreide beschrijving van de series en de daartoe behorende cultivars is te vinden op pagina: onze collecties

 

Verkoop

 

De co÷peratie is toeleverancier van handels-  en exportbedrijven.

De bemiddeling wordt behartigd door CNB

© Coop Gallery